W jakich specjalizacjach i branżach jest mniejsze ryzyko zachorowania na COVID-19

Wbrew wszelkim spekulacjom rynek pracy wraca nad wyraz szybko do normy po wybuchu pandemii koronawirusa. Zgodnie z dostępnymi danymi i statystykami można zauważyć, iż na znaczeniu, oprócz informatyków, zaczęły się również cieszyć się zawody typowo produkcyjne. Równie łatwo obecnie zatrudnienie można znaleźć w handlu. Zgodnie z przewidywaniami Głównego Urzędu Statystycznego z września 2021 r., do końca minionego pracodawcy zadeklarowali zatrudnienie blisko 600 tys. pracowników.

W jakich branżach jest popyt na pracowników?

Blisko 41% ofert pracy pochodzi z branży przemysłowej, specjalistów z różnych dziedzin, a także rzemieślników. Statystyki wskazują, iż najczęściej poszukiwani są pracownicy budowlani, kierowcy. Poszukiwani są również pracownicy ds. ewidencji materiałowej oraz logistyki, szeroko rozumianych specjalistów z zakresu IT. Szczególne znaczenie zaczynają również mieć takie zawody jak sprzątaczka domowa bądź biurowa, a także pomoc domowa.

Dodatkowo, jak wskazują dostępne raporty, przedsiębiorcy poszukują również pracowników branż typowo technicznych, zarówno pracowników fizycznych, jak i specjalistów, magazynierów pracowników produkcyjnych. Zatrudnienie znajdą również z powodzeniem spawacze czy pracownicy obsługi klientów oraz wspomniani już pracownicy budowlani różnych specjalizacji.

Zobacz też: https://lubiehrubie.pl/wiadomosci/w-tych-branzach-znajdziesz-stabilne-zatrudnienie-w-czasie-pandemii/

Jakie są odporne na pandemię zawody?

Wybuch pandemii koronowirusa sparaliżował funkcjonowanie nie tylko społeczności lokalnej, ale gospodarki na całym świecie. Mimo lock downów i dużych problemów związanych z pandemią, specjaliści zajmujący się badaniem rynku pracy wskazują pięć podstawowych stanowisk pracy, które są odporne na wszelkie kryzysy, w tym na problemy wynikające z trwającej do dziś pandemii. Zawody cieszące się popularnością nawet w sytuacji szeroko rozumianego kryzysu to przede wszystkim wszelkie zawody z dziedzin inżynierskich, które wymagają od pracownika posiadania szerokiej wiedzy w danym obszarze. Wśród zawodów odpornych na m.in. pandemię koronawirusa wymienia się przede wszystkim: inżynierów produkcji i procesu, automatyków i robotyków, inżynierów elektryków, programistów i testerów, ale też inżynierów specjalistów od zarządzania łańcuchem dostaw, czyli inaczej logistyków oraz specjalistów od zaopatrzenia – zakupowców.

Stabilne zatrudnienie w czasie pandemii

Z analiz przeprowadzonych przez instytucje zajmujące się badaniami rynku pracy wynika, iż wymienione wyżej specjalizacje nie tylko są odporne na kryzys pandemii, ale również zatrudnienie w tych obszarach będzie się cieszyć coraz większym powodzeniem. Dostępne dane statyczne wskazują, iż w niedługim czasie zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i w Europie we wspomnianych obszarach wzrośnie o blisko 20%. Te same dane wskazują również, że rozwój techniki i technologii, a także informatyzacja, komputeryzacja procesów tak logistycznych, jak i produkcyjnych spowodowały wzrost zatrudnienia w takich dziedzinach jak automatyka czy robotyka o blisko 50% w ciągu ostatnich kilku lat. Zapytania odnośnie zatrudnienia w brany inżyniera elektryka z kolei, na podstawie dostępnych danych, zwiększyły się w ciągu minionego roku o blisko 200%.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here