Szachy - białe i czarne figury szachowe na planszy.
fot.pexels.com

Opracowanie i odniesienie sukcesu w  strategii marketingowej  dla Twojej firmy wymaga wielu umiejętności: zrozumienia rynku oraz jego specyfiki lokalnej i kulturowej, znajomości celów, wiedzy o produktach/usługach i oczywiście biegłości w projektowaniu i wdrażaniu.  Oto, jakie są 3 etapy skutecznej strategii marketingowej.

1. Zbuduj swój plan marketingowy 

Aby właściwie opracować plan marketingowy, należy najpierw zdefiniować cele i przeanalizować rynek. Najpierw określ cele swojej firmy. Na jaki rezultat liczysz? Dokąd zmierzasz? Możesz skorzystać z tzw. Metody SMART, aby ocenić swoje ambicje. Stawiając Twojej firmie cele:

 • bądź konkretny
 • użyj kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które informują, czy cel został osiągnięty
 • bądź ambitny, ale realistyczny
 • nie idź za daleko w swoich ambicjach, ponieważ twój cel musi być bezpośrednio związany z twoją aktywnością
 • określ datę początkową i końcową, aby mieć wyraźną ramę

Nie ma nic lepszego niż konkretny przykład do zrozumienia:

 • przykład nie-SMART: bycie liderem na moim rynku
 • przykład SMART: zwiększenie o 20% liczby zakwalifikowanych potencjalnych klientów w I kwartale 2021 roku dzięki mojej stronie internetowej. 
Obrazek - ręka z napisem strategy
fot.pexels.com

Chociaż wymaga to czasu i energii, nie pomijaj kroku analizy swojego rynku. Masz do wyboru kilka metod:

SWOT

Macierz SWOT umożliwia lepsze „usytuowanie” firmy i określenie możliwych opcji strategicznych. Analiza SWOT polega na podzieleniu zebranych informacji na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych). SWOT to akronim wywodzący się z języka angielskiego:

 • S (Strengths) – mocne strony
 • W (Weaknesses) – słabe strony
 • O (Opportunities) – szanse
 • T (Threats) – zagrożenia 

Bierzesz kartkę papieru, prostujesz arkusz i umieszczasz swoje pomysły na jednym z 4 kwadratów. Proste.

PESTEL

Analiza PESTEL (lubimy akronimy w marketingu) to mnemoniczna pomoc, która pozwala na wykonanie zewnętrznej analizy w celu stworzenia macierzy SWOT. Ma na celu ocenę środowiska makroekonomicznego firmy i jest bardzo pomocna przy podejmowaniu wielu strategicznych decyzji dla przedsiębiorstwa, jak np. wejście na rynek zagraniczny, czy kreowanie planów długookresowych .Polega na opisie wpływu na daną firmę następujących obszarów:

 • P olityczny
 • E ekonomiczny
 • S połeczny
 • T echnologiczney
 • E ekologiczny/środowiskowy
 • L egal – prawny

BCG

Macierz BCG (Boston Consulting Group) to narzędzie do analizy strategicznej, które umożliwia alokację zasobów między różnymi działaniami firmy. Ta metoda pozwala sklasyfikować swoje produkty zgodnie z generowanym przychodem, biorąc pod uwagę wzrost rynku i ich względne udziały w rynku. Następnie dzielimy produkty na 4 duże rodziny: 

 1. Produkt „gwiazda” mają wysoki względny udział w szybko rozwijającym się rynku
 2. Produkty „dojne krowy” mają wysoki względny udział w rynku, który rośnie powoli, dojrzewa lub nawet spada.
 3. Produkty „znaki zapytania” mają stosunkowo niski udział w rynku 
 4. Psyto produkty, nie przynoszące znaczącej nadwyżki i niemające perspektyw rozwoju

2. Optymalizacja marketingu operacyjnego

Przejrzyj swoje 4P

Czy pamiętasz, kiedy ostatnio spojrzałeś na 4P (dziś zamienione na 7P). Przypominamy, że w tym ćwiczeniu musisz zdefiniować lub przeanalizować, co sprawia, że ​​Twoja oferta jest nieodparta, skupiając się na:

 1. Produkt objęty zasadami (z ang.product)
 2. Polityka cenowa (z ang.price)
 3. Zasady dystrybucji (z ang.palce)
 4. Promocja i  sposoby komunikacji (z ang.promotion)

I 3 nowe:

 1. Jakość procedur (z ang.proces)
 2. HR (z ang. People)
 3. Środowisko fizyczne (z ang.physical environment) 

Ta słynna mieszanka marketingowa pomoże Ci lepiej osiągnąć cele (oczywiście SMART), które sobie wyznaczyłeś.  

Zdefiniuj swoją grupę docelową

Obecnie zdefiniowanie swojej grupy docelowej idzie dalej niż klasyczne „kobieta 35-50”. Twoja grupa docelowa jest najpierw definiowana zgodnie z problemami napotkanymi na każdym etapie cyklu zakupowego. Przez problemy rozumiemy pytania, prośby o poradę, pomysły lub sposoby uzyskania informacji. Zapytaj siebie:

 • jakie są wyzwania klienta w stosunku do mojej oferty?
 • jakie są jego zwyczaje zakupowe?
 • kto ma wpływ na jego decyzję?

Przykładem osoby docelowej dla firmy sprzątającej biura może być dyrektor generalny średniej firmy, który chce, aby pracownicy czuli się dobrze w swoim środowisku pracy. 

Wybierz odpowiedni nośnik reklamy

W najlepszym przypadku masz media plannera w swoim zespole lub korzystasz z usług agencji reklamowej. On (lub ona!) jest ekspertem, który pokieruje wyborem medium. W przeciwnym razie sam wykonujesz pracę i podejmujesz decyzje. Jeśli masz problem z podjęciem decyzji, zadaj sobie następujące pytania w porównaniu z poprzednimi kampaniami:

 • Jakie działania naprawdę wygenerowały biznes?
 • Co mogłeś zrobić lepiej?
 • Jaki dochód wygenerowało takie lub takie działanie?
 • Jaki był koszt pozyskania klienta (CAC)?

Będziesz mieć do wyboru 5 głównych rodzin mediów : TV, Prasa, Radio, Billboard, Kino, Internet. Do tego z pewnością dodasz elementy pozamedialne, czy to marketing bezpośredni, PR czy promocja sprzedaży.

Twoje potrzeby i optymalizacja budżetu poprowadzą Twoją decyzję, ale także zwyczaje konsumentów będą miały na nią istotny wpływ. W związku z tym, że reklama jest coraz bardziej odrzucana przez opinię publiczną, musisz znaleźć inne rozwiązania. Aby dotrzeć do swojej grupy docelowej, zalecamy ograniczenie tych inwestycji reklamowych, które obecnie nie działają. Być może działały one w przeszłości, ale dziś nie są już w stanie samodzielnie sprostać nowym oczekiwaniom klientów. 

Mężczyzna piszący po tablicy "Marketing strategy"
fot.unsplash.com

3. Uwzględnij digital w swoim marketingu

Podstawą marketingu jest dotarcie do określonej grupy docelowej. Jednak dzisiaj większość Twoich klientów poszukuje porady w Internecie, przed dokonaniem zakupu. Ponadto wpływ tradycyjnej reklamy gwałtownie spada, gdyż konsumenci stronią od niej i nie chcą już mieć kłopotów z zakupem suszarki lub profesjonalnej farby. Ten sam przykład można znaleźć w sieci. Internauci, również znaleźli sposób  na nachalne reklamy i wyskakujące okienka. Manewr polega na zainstalowaniu małego bezpłatnego narzędzia, które po prostu blokuje reklamy na stronach internetowych, a są to słynne  Adbloki .

Te 3 zasadnicze etapy dobrej strategii marketingowej doprowadzą Cię do zbudowania dobrego marketingowego planu, optymalizując jego realizację, a przede wszystkim optymalizują Twoje działania w internecie i sieciach społecznościowych. Krótko mówiąc, nie daj się złapać w pułapki i zastosuj podstawy dobrej strategii marketingowej, integrując cyfryzację w samym sercu procesu!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here