Dziewczyna stojąca na strzałce pokazująca kierunek tył
fot.unsplash.com

Ważne jest, aby być świadomym wagi naszych przeszłych doświadczeń w naszych obecnych działaniach i zachowaniach. Wszystkie te elementy są kluczem do tego, aby móc lepiej iść naprzód i pokonywać przeszkody. Potrzebujemy tego, aby się bronić, ustanowić autorytet lub pewne przywództwo, a nawet odbudować po porażce. Jak nauczyć się radzić sobie z własną przeszłością?

Aby odkryć, jak pracować nad tym aspektem, należy rozwinąć w sobie dodatkowe umiejętności. Ważny jest też nasz sposób myślenia o zdarzeniach z przeszłości. Popełnione przez nas błędy czy nieprzyjemności, które nas spotkały, powinny być dla nas lekcją, z której czerpiemy, a nie kamieniem, który nas przygniata. Aby dojść do takiego poziomu samoświadomości, musisz popracować nad kilkoma aspektami i rozwinąć w sobie pewne konkretne umiejętności, a mianowicie:

Umiejętność radzenia sobie z porażką

Odporność jest ważnym atutem, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Umiejętność powrotu do równowagi jest niezbędna w środowisku zawodowym. Tak naprawdę Twoje porażki są szczeblami drabiny prowadzącymi Cię do sukcesu. Tak więc umiejętność radzenia sobie z porażką, oprócz korzyści osobistych, jakie oferuje (lepsza odporność na stres, zwiększona zdolność adaptacji, zwiększona zdolność do szczęścia, itp.), jest środkiem, który jest coraz bardziej poszukiwany i bardzo ceniony przez firmy. 

Zwiększyć swoją pewność siebie  

Niezbędne, aby być przynajmniej wiarygodnym w swojej pozycji kierowniczej i stworzyć klimat zaufania w swoim zespole. Poczucie własnej wartości, czyli wiara we własny potencjał, opiera się na 3 elementach osobowości:

  •  temperament: nabiera kształtu w pierwszych 6 miesiącach życia, w zależności od motywacji, upodobań i głębokich atrakcji.
  •  tak zwana spontaniczna pewność siebie: rozwija się w dzieciństwie i umacnia się w okresie dojrzewania.
  •  charakter: ewoluuje w trakcie Twojego życia zgodnie z różnymi etapami i doświadczeniami.

Wystarczy jednak, że któryś z tych 3 składników zostanie w mniejszym lub większym stopniu nadużywany, a uczucie złego samopoczucia powróci nieświadomie wywołującej „bolesne” wspomnienie. Nagle stajesz się bezbronny, a Twoja pewność siebie zostanie natychmiast zachwiana. Dlatego pamiętaj, aby przepracować swoje złe doświadczenia z przeszłości, zaakceptować je i wyciągnąć z nich naukę, dzięki czemu zmienią się w Twoją siłę.

Umiejętność radzenia sobie z krytyką 

Prawdziwą zaletą jest umiejętność rozróżnienia między czysto osobistymi atakami a konstruktywnymi uwagami, aby móc odpowiednio zareagować. Aby się oprzeć krytyce, ważne jest, aby wiedzieć, jak zachować spokój i cofnąć się o krok. I jest to niezależnie od rodzaju uwagi, z którą mamy do czynienia.

W przypadku konstruktywnej krytyki pierwszą kwestią do naśladowania jest upewnienie się, że jest ona dobrze uzasadniona. Jeśli tak, jedną sztuczką jest przekształcenie problemu w działanie. Czy zostałeś skrytykowany za brak wyników? Zaproponuj działanie, aby je ulepszyć. Czy jesteś atakowany za swoją zdystansowaną postawę? Skoncentruj się na danej krytyce, aby dokładnie zrozumieć, za co jesteś krytykowany, i zasugeruj rozwiązania, które mogą temu zaradzić.

Czarnobiała fotografia na tle staregodomu
fot.unsplash.com

 

Rozwijaj swoją charyzmę 

Charyzma i magnetyzm to dwie podstawowe cechy dla menedżera, który w naturalny sposób inspiruje i prowadzi swoje oddziały w kierunku sukcesu. Charyzma jako składnik przywództwa zapewnia jego posiadaczowi rodzaj osobistej mocy do wywierania wpływu i wywoływania reakcji innych. Jest to umiejętność polegania na sektorze nieformalnym, który umożliwia sprawowanie realnej władzy nad grupą. Ten charyzmatyczny wpływ rozpoznają wszyscy członkowie grupy i powoduje on naturalne przylgnięcie bez jakiejkolwiek innej formy władzy. Wiele osób uważa charyzmę za coś wrodzonego i całkowicie nieuchwytnego. Jednak obecnie uznaje się, że można zdobyć tę zdolność do uwodzenia lub przynajmniej do pracy nad pewnymi jej aspektami. Opanowanie podstaw i technik komunikacyjnych, umiejętność słuchania, umiejętność przekonywania, przemawianie publicznie i posiadanie odpowiedniej mowy ciała, w połączeniu z dobrą znajomością siebie, bardzo pomaga w uzyskaniu wsparcia innych. Znajomość tych narzędzi jest zatem niezaprzeczalnym atutem, jeśli chcesz zwiększyć swoją charyzmę i swoje przywództwo.

Każdy z nas posiada mniej przyjemne doświadczenia i wydarzenia z naszej przeszłości, które musimy przepracować. Pamiętaj, że zbytnie skupianie się na przeszłości nie przynosi niczego dobrego. Warto przeanalizować zdarzenia, które nas męczą, przemyśleć i wyciągnąć wnioski. Jednak przede wszystkim skup się na rozwijaniu swoich umiejętności i cech charakteru. Zmiany, które w Tobie zajdą automatycznie pomogą Ci poradzić sobie ze złymi doświadczeniami z przeszłości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here