Drewniana budka, a na niej namalowany słonecznik i napis
fot.unsplash.com

Niezależnie od zajmowanej pozycji, rozwój twoich talentów i potencjału, może pozytywnie wpłynąć na Twoją karierę. Dróg do odkrycia i rozwoju, aby odnieść sukces w swoim zawodzie, jest bardzo wiele. Dlatego nie zaniedbuj rozwoju osobistego.

Wyzwaniem jest być w stanie dać z siebie to, co najlepsze, jednocześnie szanując to, kim jesteś i swoje wartości. Klucz do rozwoju osobistego jest więc w rękach każdego z nas. Zewnętrzne oko rzeczywiście może okazać się dobrym doradcą.

Co to jest rozwój osobisty?

Wywodząc się głównie z psychologii humanistycznej, podejścia w tej dziedzinie koncentrują się na rozwoju osoby: zmiana pozytywna, ewolucja (osobista, zawodowa),rozwój umiejętności i umiejętności miękkich, pogłębianie wiedzy, doskonalenie własnego sposobu komunikowania się itp. Celem rozwoju osobistego w pracy jest zwiększenie wydajności i produktywności, przyspieszenie kariery, podjęcie nowych obowiązków, usprawnienie zarządzania zespołem, lepsza komunikacja itp.

Jakie się rozwijać?

Wszystko zaczyna się nieuchronnie od dokładnej analizy samego siebie. Aby mieć nadzieję na poprawę, ważne jest, aby dobrze poznać siebie. Sposób działania, motywacja, mocne i słabe strony, wiara w siebie, charyzma, umiejętność radzenia sobie ze stresem i krytyką, złe nawyki…dróg doskonalenia osobistego jest wiele. Każdy może znaleźć swoją drogę i ustrukturyzować swój osobisty plan treningowy.

Mężczyzna czytający książkę "Ekspert"
fot.unsplash.com

Identyfikujemy 4 główne obszary pracy w zakresie rozwoju osobistego:

Relacja z samym sobą

Chodzi tu o dostosowanie życia zawodowego do prawdziwego siebie. Ważne jest przeanalizowanie mocnych i słabych stron, dźwigni motywacji, pragnień zawodowych, wykrycie i przeanalizowanie przeszkód, źródeł niezadowolenia itp. Poszerzenie zrozumienia samego siebie i głęboka relacja z samym sobą pozwala zyskać na wydajności i rozwinąć pewien spokój.

Relacja z innymi

Biorąc pod uwagę, że ludzie nie są stworzeni do życia samotnie i potrzebują innych, aby istnieć i prosperować, jest rzeczą oczywistą, że niezbędna jest praca nad tym aspektem naszej osobowości. Jest to zatem kwestia zharmonizowania naszego sposobu interakcji z innymi. Poprawa naszego sposobu komunikowania się, wymiany, publicznego zachowania, ale także relacji, które utrzymujemy – lub sabotujemy – z otaczającymi nas osobami. Rozwijaj swoje umiejętności interpersonalne, naucz się mówić “nie” i pamiętaj, że komunikacja to nie tylko ta werbalna, ale również niewerbalna. Więcej o rozwoju Twoich relacji z innymi możesz przeczytać tutaj

Związek ze swoimi doświadczeniami

Ważne jest, aby być świadomym wagi naszych przeszłych doświadczeń w naszych obecnych działaniach i zachowaniach. Wszystkie te elementy są kluczem do tego, aby móc lepiej iść naprzód i pokonywać przeszkody, bronić się, ustanowić autorytet lub pewne przywództwo, cofnąć się o krok, a nawet odbudować po porażce. Aby odkryć, jak pracować nad tym aspektem, należy rozwinąć w sobie dodatkowe umiejętności

Stosunek do swoich wartości

Celem jest tutaj życie w zgodzie z własnymi przekonaniami i wartościami, zarówno jeśli chodzi o styl zarządzania, jak i przestrzeganie zasad firmy. Szacunek dla własnego wnętrza jest podstawą prawdziwej autentyczności i pewnego spokoju w postawie menedżera. Odważ się sprzeciwić, kiedy to, o co cię proszą, zdradza twoje przekonania lub jest sprzeczne z twoją głęboką osobowością. Rozwijaj swoją inteligencję emocjonalną, a do tego praktykuj medytację. 

Mężczyzna czytający gazetę "Przewodnik do sukcesu i rozwój biznesu"
fot.unsplash.com

Zajmij się swoim życiem zawodowym, ale także osobistym. Tylko działanie napędza zmiany! Pamiętaj, że droga do lepszej kariery i lepszego życia, prowadzi przez samoświadomość. Rozwijanie swoich mocnych stron i pogodzenie się ze swoimi słabościami (oraz praca nad nimi) to droga do sukcesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here