Gdzie powstały standardy US GAAP?

Standardy US GAAP, czyli zasady rachunkowości stosowane w Stanach Zjednoczonych, mają swoje korzenie w długiej historii rozwoju rachunkowości. Powstały one w wyniku wielu czynników i ewolucji, które miały miejsce na przestrzeni lat. W tym artykule przyjrzymy się dokładniej temu, gdzie powstały standardy US GAAP i jakie były ich główne źródła.

Początki standardów US GAAP

Pierwsze próby ustanowienia standardów rachunkowości w Stanach Zjednoczonych miały miejsce już w XIX wieku. W 1887 roku powstała American Association of Public Accountants (AAPA), która miała na celu promowanie profesjonalizmu w dziedzinie rachunkowości. Jednak dopiero w 1930 roku powstała American Institute of Accountants (AIA), która odegrała kluczową rolę w rozwoju standardów US GAAP.

American Institute of Accountants (AIA)

AIA, później przemianowane na American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), było organizacją zawodową skupiającą księgowych i audytorów. W latach 30. XX wieku AIA opracowało pierwsze zasady rachunkowości, które stały się podstawą dla późniejszych standardów US GAAP. Te zasady były oparte na tradycyjnym podejściu do rachunkowości, które skupiało się głównie na sprawozdawczości finansowej.

Financial Accounting Standards Board (FASB)

W latach 70. XX wieku doszło do rewolucji w dziedzinie rachunkowości, która miała wpływ na powstanie nowych standardów US GAAP. W 1973 roku powołano Financial Accounting Standards Board (FASB), niezależną organizację odpowiedzialną za opracowywanie i ustanawianie standardów rachunkowości w Stanach Zjednoczonych.

Rozwój standardów US GAAP

Od momentu powstania FASB, standardy US GAAP były stale rozwijane i aktualizowane. FASB wprowadzał nowe zasady i wytyczne, które miały na celu dostosowanie rachunkowości do zmieniających się warunków gospodarczych i potrzeb użytkowników informacji finansowej.

Wpływ międzynarodowy

Wraz z globalizacją gospodarki i wzrostem międzynarodowych transakcji, standardy US GAAP zaczęły mieć coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej. Wiele krajów, w tym Polska, przyjęło lub dostosowało swoje zasady rachunkowości do standardów US GAAP.

Podsumowanie

Standardy US GAAP powstały w wyniku długotrwałego procesu rozwoju rachunkowości w Stanach Zjednoczonych. Początkowo opracowane przez American Institute of Accountants, obecnie są ustanawiane przez Financial Accounting Standards Board. Standardy te są stale rozwijane i dostosowywane do zmieniających się warunków gospodarczych. Mają one również znaczący wpływ na rachunkowość w innych krajach, które przyjęły lub dostosowały swoje zasady rachunkowości do standardów US GAAP.

Standardy US GAAP powstały w Stanach Zjednoczonych.

Link do strony: https://www.blizejwiedzy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here