Ręce układające kostkę rubika.
fot.unsplash.com

Cele SMART znajdują się w większości projektów firmy (HR, zarządzanie, sprzedaż), a także w marketingu. W tym artykule postaramy się przekonać Cię do wykorzystania celów SMART w swojej strategii marketingowej.

Co to jest cel SMART?

Cel SMART jest to koncepcja formułowania celów, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien charakteryzować się poprawnie postawiony cel. Postulaty te to, zgodnie z akronimem tworzącym nazwę koncepcji, to:

S (ang.Specific) – Konkretne / proste: 

Prostota jest często synonimem wydajności. Cel musi być jasny, precyzyjny i zrozumiały dla wszystkich członków Twojego zespołu. Jeśli jest to zbyt trudne do zrozumienia, radzę podzielić go na kilka celów. W każdym razie preferuj proste i pozytywne sformułowania, aby uniknąć nieporozumień i skupieniu się na tym, co istotne.

M (ang. Measurable) – Mierzalny/wymierny:

Działania muszą być mierzalne. Muszą opierać się na konkretnych faktach, które wskażą dystans, jaki pozostał do pokonania do celu.

A (ang. Achievable) Ambitny / osiągalny / dostępny / zaakceptowany

To jest podstawowa kwestia. Musicie mieć tę samą wizję i te same cele, aby cały zespół się zaangażował. Wyznaczenie celu oznacza podpisanie kontraktu, prawdziwej umowy moralnej, między tobą a twoimi zespołami. Pamiętaj, że motywacja Twojej drużyny w dużej mierze zależy od Twojej motywacji. Jako kapitan, jeśli mocno wierzysz w swój cel i zjednoczysz entuzjazm swojej grupy, będziesz uczestniczyć w sukcesie i osiągnięciu tego celu.

R (ang. Relevant) – Istotny/adekwatny

Jeśli Twój zespół uzna cel za nieosiągalny, twoi koledzy z drużyny będą zniechęceni od początku. Wiele firm ma nierealistyczne cele, a dobrze postawiony cel powinien być ważnym krokiem naprzód dla całej firmy i  jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował.

T  (ang. Time-bound) – Czasowy/określony w czasie

Cel zawsze powinien być określony w czasie. Dobrze sformułowany cel ma wyznaczony czas na jego osiągnięcie.

Maszyna do pisania z kartką, na której jest napis "goal" - cel.
fot.unsplash.com

Dlaczego warto korzystać z celów SMART?

Innymi słowy, jakie są zalety tworzenia celów SMART? Są one niezbędne w Twojej strategii marketingowej, gdy:

Cele SMART są również niezbędne dla Twojej strategii marketingowej, a w każdym razie jeśli na etapie:

Biurko z kartkami, smartfonem i kolorowymi mazakami.
fot.unsplash.com

Cele SMART wyznaczają wizję Twojej firmy

Wszystkie firmy muszą mieć misję i wspólną wizję (gdzie będziesz za 5 lat?). Kiedy zastosujesz metodę SMART dla swojego zespołu, wszyscy będą rozumieć wyznaczone cele. Będziesz mógł przewidzieć, czy i kiedy cel zostanie osiągnięty. Będziesz też mógł mierzyć  postępy w trakcie osiągania celu. Wreszcie, nie tracisz czasu, ponieważ cel jest zdefiniowany jako wykonalny i zaakceptowane przez wszystkich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here